Risale-i Nur
 • Tarihçe-İ-Hayat

  Bediüzzaman bütün hayatı ve eserleriyle, bu asırda hak yolunda gerçek bir fedai ve manevî büyük bir kahra ...

  Bediüzzaman bütün hayatı ve eserleriyle, bu asırda hak yolunda gerçek bir fedai ve manevî büyük bir kahraman olduğunu isbat etmiştir. Onun bu ulvî hakikat yolundaki ihlâs, sebat ve gayreti, insanlık â ...

  Tamamını oku
 • Sikkei-Tasdiki-Gaybi

  Bu risale baştan sona kadar Risale-i Nur’un makbul-ü İlâhi ve Rıza-i Peygamberî (a.s.m.) dairesinde olduğ ...

  Bu risale baştan sona kadar Risale-i Nur’un makbul-ü İlâhi ve Rıza-i Peygamberî (a.s.m.) dairesinde olduğunu bine yakın delillerle gösteriyor, isbat ediyor. Elbette böyle taklidi kırılmış ve teslimi b ...

  Tamamını oku
 • Emirdağ-Lahikası

  Emirdağ Lâhika mektupları, Birinci kısmı: 15 Haziran 1944’de Denizli hapsinden beraetle tahliyeden sonra ...

  Emirdağ Lâhika mektupları, Birinci kısmı: 15 Haziran 1944’de Denizli hapsinden beraetle tahliyeden sonra Hey’et-i Vekile kararıyla Emirdağı’nda ikamete memur edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Ha ...

  Tamamını oku
 • Kastamonu Lahikası

  Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur Müellifi Kastamonu’ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar ...

  Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur Müellifi Kastamonu’ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş; bu müddet zarfında Nur Müellifi Isparta’daki talebeleri ile daimî ...

  Tamamını oku
 • Barla Lahikası

  Risaleler Barla’da te’lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri, bu risaleleri ok ...

  Risaleler Barla’da te’lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri, bu risaleleri okumak ve yazmak sûretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramla ...

  Tamamını oku
 • Mesnevî-i Nuriye

  On tanesi Arapça, biri Türkçe olmak üzere onbir risaleden müteşekkil bir kitaptır. Müellif-i Muhterem Bed ...

  On tanesi Arapça, biri Türkçe olmak üzere onbir risaleden müteşekkil bir kitaptır. Müellif-i Muhterem Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Efendi tarafından tercüme edilmiştir. Müellifin ifadesiyle: “Ris ...

  Tamamını oku
 • İşaratü-l İ’caz

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1. Dünya Savaşı sıralarında Arapça olarak yazdığı tefsirinin, kardeş ...

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1. Dünya Savaşı sıralarında Arapça olarak yazdığı tefsirinin, kardeşi Abdülmecid Efendi tarafından yapılmış tercümesidir. Fâtiha Sûresi ile Bakara Sûresi’nin ilk o ...

  Tamamını oku
 • Asâ-yı Musa

  Beş vakit namazın ehemmiyeti, Allah’ın emirlerine uymanın, yasaklarından kaçmanın lüzumu, Gençlik taşkınl ...

  Beş vakit namazın ehemmiyeti, Allah’ın emirlerine uymanın, yasaklarından kaçmanın lüzumu, Gençlik taşkınlıklarından sakınmanın ehemmiyeti İnsanı alâkadar eden daireler ve onlardaki vazifeleri, Herbir ...

  Tamamını oku
 • Şualar

  Kâinat, yaratanını nasıl gösteriyor ? Kâinattan yaratıcısını soran bir seyyâhın müşahedeleri... Kelime-i ...

  Kâinat, yaratanını nasıl gösteriyor ? Kâinattan yaratıcısını soran bir seyyâhın müşahedeleri... Kelime-i Tevhid ve Kelime-i şehadet’in hakikatlerinin izah ve ispatı, Kur’anın üçte birine yakın âyetler ...

  Tamamını oku
 • Lemalar

  Allah’ın varlığı ve birliği, isimlerinin bu âlemdeki tecellileri, atomdan galaksilere kadar O’nun eseri, ...

  Allah’ın varlığı ve birliği, isimlerinin bu âlemdeki tecellileri, atomdan galaksilere kadar O’nun eseri, icadı ve tasarrufu olduğu, Maddeperest ve akılları gözlerine inenleri susturan ve bir kısmını i ...

  Tamamını oku