Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Ağabeyimiz 15 Şubat 1935, Safranbolu doğumludur.

Babası merhum Hıfzı  Ağabey, hem Üstad’ın talebesi hem Afyon Medrese-i Yusufiyesinde hapishane arkadaşıdır.  Annesi Fatma Hanım da Nur hizmetinde muhterem babasını yalnız bırakmamıştır.

Kendisi masum bir yaşta yani yedi yaşında, anne babası ve kardeşiyle ailece bir medrese-i Nuriye olan hanelerinde Nurları yazarak, neşrederek hizmete başlamış, 13 yaşında iken kardeşi Yılmaz Ağabey ile beraber Emirdağ’da Üstad’ı ziyaret etmiş, duasını almış, iltifatına mazhar olmuştur. 15 yaşına geldiğinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretleri’nin bizzat hizmetinde bulunmaya başlamış; 1950’den 1960’a kadar, Üstad’ın en yakınında hizmetinde bulunmuş; en son seyahatlerinde ve Urfa yolcuğunda Üstad’a refakat etmiş; vefatı vaktinde de Üstad’ın hizmetini ifa ederek son nefesine kadar yanında bulunmuştur.

Hemen hemen  bütün vasiyetnamelerde ismi geçen ve son vasiyetnamede:

Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahirî, Sungur, Ceylan, Hüsnü ve bir iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum…” (Emirdağ Lâhikası II, s.233)

diye çok ehemmiyetli mesuliyete muhatab olmuş bir talebesidir.

1952-1953 senelerinde Urfa’da Zübeyr ve Abdullah Ağabeylerle beraber tutuklanmış, oradan da Isparta Hapishanesine sevk edilmişlerdir. Nur Çeşmesi’nin ahirinde  Urfa kahramancıklarının oranın savcılarını susturan müdafaalarıdır başlığı altında diğer ağabeylerle beraber müdafaası neşrolunmuştur.

Hüsnü Ağabeyin bu müdafaasını ve merhum pederi Hıfzı Ağabeyin Afyon Mahkemesinde yaptıkları sade fakat kahramanca müdafaalarını inşaallah, nuryolu.net’de nazarınıza vereceğiz. Zaman zaman da Hüsnü Ağabeyden ve Üstad’ın hayatta olan diğer muhterem talebelerinden, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine ve tarz-ı hizmetine taalluk eden mektup ve mevzuları veya ehemmiyetli ders ve hatıraları yine bu sitede –onların tasvib ve takdiri ile– sizlere duyurmak arzu ediyoruz.

Hüsnü Ağabey, şimdi İstanbul’da ikamet etmektedir. Üstad’la alakalı merak ettiğimiz konularda veya Nur hizmetinde Üstad’ın tarz-ı tatbikatının nasıl ve ne şekilde olduğu gibi meselerde, imkan nisbetinde bizlere yardımcı olabileceğini ümit ediyoruz. Tevfik Allah’tan.

Benzer yazılar

2 Yorum

 1. Muhammed Talha

  Hüsnü bayram abi önceleri ankara da olurdu. Şimdi istanbulda olması beni müteessir etti. Hâlâ istanbuldami acaba ankara’ da ise ziyaretine gitmek isterim inşAllah.

  Yanıt
 2. Mehmet Said Bayram

  Üstadımızın risalelerini okuyan biri olarak aşağıdaki ifadeleri Üstadımızın hiç tarzına benzetemedim. Kalem oynatılmış gibi mesela tarzı hareketim ve adam tabiri ilginç. 30 yıldır Üstadımızın tarzını okurum ilk defa başkasının tarzı gibi hissettim.
  tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahirî, Sungur, Ceylan, Hüsnü ve bir iki adam daha

  Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir