Barla Lahikası

Risaleler Barla’da te’lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri, bu risaleleri okumak ve yazmak sûretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hz. Üstad’a Mektublarla takdim etmişler.

öylece hem Hz. Üstad’ın hem talebelerin mektubları ile Barla Lâhika mektubları vücuda gelmiştir.

Evet Risale-i Nur’un te’lifi, zuhuru ve neşriyle beraber hizmet-i nuriyenin ve ders-i Kur’aniyenin ta’liminde ve ifasında ve nur mesleğinin öğrenilmesinde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’aniyenin inkişafında kolaylığa medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zaruridir kat’idir.
Hem bu lâhikaların bir kısmı, ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan, daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevîdir.
İşte Barla Lâhika mektubları değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında, isabetli hizmet-i Kur’an’iyenin esaslarını ders veriyor.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.