Sözler

  • Besmelenin sırrı ve mevcudatın lisan-ı hal ile nasıl Bismillah dediği.
  • Cenab-ı Hakk’ı ve birliğini; zâtıyla, sıfatlarıyla ve kâinattaki tasarruflarıyla tanımak.
  • Başta namaz olmak üzere, Allah’a kulluğun mahiyeti ve lüzumu.
  • İbn-i Sina gibi bir dahinin bile “Haşre inanırız, fakat akıl bu yolda gidemez” dediği, öldükten sonra dirilme hakikatının en âmi bir insanın dahi anlayacağı tarzda izah ve isbatı.
  • Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun isbatı. Dinsiz felsefenin itiraz ettikleri bazı Kur’an ayetlerinin ilmî ve mukni izahları.
  • Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğinin, kesin, parlak ve sağlam delillerle ispat ve izahı.
  • Kader nedir? Bu sualin hiçbir esere nasip olmayan bir mükemmellikte açıklanması.
  • Meleklerin, cinlerin ve diğer ruhanilerin varlıklarının Kur’âni, aklî, mantıkî delillerle izah ve ispatları.
  • Cemiyetin ve ferdin ıslahı için gerekli manevi tedbirler.

Daha bunlar gibi birçok mesele ve suallerin en güzel cevaplarını SÖZLER’den okuyacak, tahkikî imânı elde ederek, imânın bahşettiği hakiki lezzet ve saadeti hissedeceksiniz.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.