Şualar

  • Kâinat, yaratanını nasıl gösteriyor ?
  • Kâinattan yaratıcısını soran bir seyyâhın müşahedeleri…
  • Kelime-i Tevhid ve Kelime-i şehadet’in hakikatlerinin izah ve ispatı,
  • Kur’anın üçte birine yakın âyetlerinin bahsettiği, ölümden sonraki dirilişe dair ilmî ve aklî izahlar,
  • Ahiret’e imânın dünyaya huzur ve selâmet getireceği…
  • Ahir zamana dair bazı mühim hadis-i şeriflerin hiçbir yerde rastlanmayan tarzda isabetli te’villeri,
  • Allah’tan ve ahlâktan bahsetmenin yasak olduğu bir dönemde Kur’an davasının kahramanca yapılan müdafaaları…
  • Ettehiyyatü ve Fatiha’nın harika tefsirler

Evet ŞUÂLAR Kur’ana ve İslâm’a hizmeti gaye edinen herkesin devamlı okuması gereken bir eserdir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.