Terörizmin Daimi Çaresi

TERÖRIZMİN, ANARŞİNİN HAKİKİ VE DAİMİ ÇARESI:

[BATAKLIKTA GÜL BİTMEZ, BATIL VE SELANİK DÖNMELERİNİN GETİRDİĞİ BU DINSIZ REJİM ANCAK TERÖRIST YETİŞTİRİR]
“Kim tevfik isterse, kâinatta cârî olan âdetullaha âşinalık etmek ve nevâmis-i fıtrata dostluk etmek gerektir. Yoksa fıtrat tevfiksizlikle bir cevab-ı red verecektir…”
(Asar-ı Bediiyye – 57)
“Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şerr ve tahrib hesabına geçer. ”
(LEMALAR s 170)

“Enbiya’nın ekseri şarkta ve hükemanın ağlebi garbda gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din ve kalbdir, akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa, sa’yiniz ya hebaen gider veya muvakkat, sathî kalır… “(Mesnevi i Nuriye s100)

“Ve yine gelen rivayetlerden, onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan Hizb-ül Kur’an hakkında, “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç hükmünde i’caz-ı Kur’an’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.” tavsiyesine müraatla….”
(Tarihçe i hayat s 148)

“Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar, Âyet-ül Kübra’ya müracaat etsinler.”
(Şualar s.599)

Evet şimalden gelen küfr-ü mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i Nur’dur. Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet var. (Emirdağ -1 s.207)

Kominizm ve Kemalizm’in izdivacından doğan anarşi ve terörü durduracak sadece ve sadece iman ı tahkiki dersidir. Iman ı tahkikiyi Risale i Nur tarzında Ayet el Kübra gibi isbat ederek ders vermektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir