Filipinlerde Nurani Hizmetler

Hüsnü Bayram Ağabey ile seyahatımıza devam ediyoruz. Bu defa ki durağımız Filipinler.

2003 te Manila’da ilk açılan dersaneden sonra kısa zamanda Filipinlerin muhtelif ada ve eyaletlerine yayılmış bir hizmet ile karşılaştık. Hergeçen sene teali ve terakki eden bir hizmet. Yirmiye yakın medrese, binlerce mühtedi müslüman ve hatta islamiyeti kabul etmiş kabileler…hayatını fedakarane hizmetlere vakfeden Filipinli mühtedi müslümanlar.. Vakıflar.. Filipinlerde müşahede ettiğimiz dört sahada kemalde devam eden hizmetler var.

Evvela; Medrese hizmetleri, mutad dersler, okuma programları.. Nazar-ı dikkatimizi celbeden husus Filipinli yerli vakıf kardeşlerin talebe hizmetleri ve medreselere sahabeti oldu.

Saniyen; Neşriyat faaliyetleri. Filipinlerin resmi dili ingilizceye musahhih neşredilen Ayetül Kübra, Gençlik Rehberi, 4 dilde Ramazan Risalesi, muhtelif küçük risaleler ve Sözler. Bunlar ile beraber farklı kabile dillerine tercüme edilen eserler…

Salisen; Filipinler Risale-i Nur Enstitüsünün maarif sahasında yapmış olduğu hizmetler. Yüzbeş bin ünüversite talebesinin okuyacağı Risalei Nur referanslı ders kitabı projesi kemal-i şevk ile devamı ve pilot okullardaki muvaffakiyetli hizmetler, seminerler ve toplantılar. Bu meyanda Müslüman Özerk Bölgesi Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Norma Şerif’i ziyaret ettik. Şerif :

Risalei Nurlar hem şahsi hyatımızda hem eğitim sistemimizde ve hem içtimaiyatımızda inkılab-ı azime-i hayriyeye vesile oldu. Hakikaten bu asrın hastalıklarının devası Nurlarda. Gençliği sefahattan ve ahlaksızlıktan ve anarşistlikten kurtaracak başka yol bilmiyoruz” dedi.

Üstad Bediüzzaman 25 sene Cenab-ı Hak’tan Kur’an’ın sırlarının kendisine açılması için dua etmiş, Allah Onun kalbine Nurları ilham etmiş, biz 2 asırdır yalvarıyoruz bir kurtuluş için bizim duamızı da Nurların bize yetişmesiyle kabul etti. Şimdi hedefim ve hayalim Risalei Nur Üniversitesi kurmak. Medreetüzzehra projesi bir asır evvelinden ilham kaynağımız oldu diye ekliyor. Ve tekrar tekrar Hüsnü Ağabeyin şahsında Nur cemaatine teşekkür ediyordu.

Rabian: Muhtelif sahalarda Filipinlerde hizmetler oluyor, mesela bir numunesi Moro müslümanlarının diyarında kısa bir istirahatın akabinde Baloi Kasabasındaki Bediüzzaman Said Nursi Reading Center (okuma merkezi) ziyaret ettik. Köylülerin enva-i çeşit tropikal meyve ikramından sonra bir ders okundu.

Akabinde Baloi Devlet lisesine geçtik, Müdür ve öğretmenler tarafından karşılandık sonra bütün okul bahçeye çıkarak Ayet-ül Kübradan ders dinledi ve sonra Hüsnü Ağabey Üstadımızdan genç ve masum çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Marawi İslam şehrinde Üniversite kampüsünde iki medresei nuriye bulunuyor. Bu medreselerden birinde namaz sonrası ders oldu. İştiyaklı kahraman nurcu gençler pür dikkat dersi dinlediler. Mutad umumi dersler, şahsi okumalar, tesbihatlar  ile kendinizi Anadoluda bir medresede hissediyorsunuz. Böylece dersaneler, neşriyat, okullardaki dersler, seminerler, radyolarda dersler, kurban faaliyetleri, yetimhaneler ile muhtelif hizmetler..

Ders akabinde zaman zaman münasebet oldukça Hüsnü Ağabey cihanbaha hatırattan Üstadımızla alakalı mevzuları tahattur ediyor, anlatıyordu:

” Ustadimiz gece evradi ile mesgul olur ve gündüz Risalelerle mesgul olurdu. Fakat gün içinde de laakal 3-4 defa tahmidiyeyi bitirirdi. Hakikaten mesela cay içerken vs tahmidiyeyi okurdu. “

“Ustadimiz evrad-i kudsiyyeyi ve cevseni zehirlenmelere karsi okurdu. Bizlerde fikren manevi zehirlenmelere karsi okumalıyız.”

Filipinlerde ki son günümüzü şehir dışında ormanlık bir mevkide Filipinli vakıflar ve Türk ehli hizmetle hususi mütalaalar için okuma kampı yaparak geçirdik. Bu kampta da Hüsnü Ağabey hariçte, Türkiye’den bu kadar uzakta, bir cihette garip ve tazyikat altında buradaki bir dakika binler dakikaya belki binler günlere muadildir diyor ve buradaki fedai nurcuları tebrik ediyor, hizmette sebata teşvik ediyordu.

Ahmed Said Türkmenoğlu

  • 12286083_10203892584994495_2062481488_n
  • 12305388_10203892585434506_1243623251_n
  • 12305453_10203892584834491_1058117165_n
  • Hüsnü abi Filipinlerde
  • 12312077_10203892585274502_628321443_n
  • 12312201_10203892584794490_1979877574_n
  • 12319213_10203892585354504_826878622_n
  • 12319231_10203892585314503_718398647_n
  • 12319650_10203892584714488_922397558_n
  • 12325314_10203892585114498_408766608_n

Post source : Filipinler

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.