Bediüzzaman Talebelerinden Ahmet Aytimur Ağabey Vefat etmiştir

Bir asra yakın uzun ve bereketli ömrünü Kuran ve iman hizmetine vakfeden ÜSTAD Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin talebesi, varisi ve Nur’ların naşiri Ahmet Aytimur (Üstadımızın tabiri ile ‘Ahmet Aydemir’ veya ‘Küçük Hulusi’) abimizin 31 Ocak 2016 günü vefatı münasebetiyle Denizli hapsi zamanında şehid olan merhum Hafız Ali (r.a) Ağabeyimiz için Üstadımızın yazdığı taziyenâmeyi aynen Ahmet Aytimur Abi’miz için tekrar ediyoruz. Merhum abimize de Cenab-ı Hak’tan nihayetsiz rahmetler diliyoruz. Yakınlarına ve Nur Talebelerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Güzel ve tam yerinde bir ta’ziyename 

Aziz, sıddık kardeşlerim!

لِكُلِّ مُص۪يبَةٍ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale-i Nur’u ta’ziye ve merhum Hâfız Ali’yi ve Denizli Mezaristanını (bu defa Denizli mezaristanı yerine Tahiri (r.a) Zübeyir (r.a) M. Sungur (r.a) gibi kahraman Nur Taleberi’nin meskeni olan Eyup Sultan mezaristanını) tebrik ediyorum. Meyve Risalesi’nin hakikatını ilmelyakîn ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynelyakîn ve hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda, âlem-i ervahta seyahata gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. Cenab-ı Erhamürrâhimîn, Risale-i Nur’un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defter-i a’maline hasenat yazdırsın. Âmîn! Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın, âmîn! Ve kabrinde Kur’anı, Risale-i Nur’u ona şirin ve enîs arkadaş eylesin. Âmîn! Ve Nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yâdediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevî bin hayat kazandı diye rahmet-i İlahiyeden ümidvarız.

(Şualar s.329)

* * *

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Cenab-ı Erhamürrâhimîn’e hadsiz şükür olsun ki; bu acib zamanda ve garib yerde, talebe-i ulûmun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi. Ehl-i keşf-el kuburun müşahedesiyle, müteaddid vakıatla, tahsil-i ulûm anında vefat eden bazı müştak ve ciddî bir talebe-i ulûm, şehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hattâ meşhur bir ehl-i keşf-el kubur, vefat eden ve ilm-i Sarf ve Nahiv okuyan bir talebenin kabrinde, Münker Nekir’e nasıl cevab verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki: Melek-i sual ondan sordu: مَنْ رَبُّكَ “Senin rabbin kimdir?” dediği zaman o Nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe, o meleğin cevabında demiş: “مَنْ mübtedadır, رَبُّكَ onun haberidir.” Nahiv ilmince cevab vermiş, kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakıaya muvafık olarak ben merhum Hâfız Ali’yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur’la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulûm vaziyetinde ve tam şehidler mertebesinde ve tarz-ı hayatlarında biliyorum ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmed Zühdü’ye ve Hâfız Mehmed’e bazı dualarımda derim: Ya Rabbi! Bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaik-i imaniye ve esrar-ı Kur’aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Âmîn! 

(Şualar s. 329)

Not: Ahmet Aytimur Abimizin CENAZE NAMAZI Mehmet görmez Hoca tarafından Salı Günü İkindi Namazını müteakıben Fatih Camisinde kıldırılacak, sonra Eyup Sultan mezaristanında  defnedilecek!

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir