Tarihçe-i Hayat’ın İnglizce tercümesi çıkmıştır

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatta iken neşredilen “TARİHÇE-İ HAYAT” kitabının tamamının İngilizce tercümesi çıkmıştır. ENVAR NEŞRİYAT’tan te’min edilebilir.

Daha evvel Rusça ve Almanca tercümeleri de Hizmet Vakfı Yayınları tarafından basılmıştı.

Yakın bir tarihde inşallah Arapça olarak da yine Envar Neşriyat tarafından neşredilecektir.

Nur talebelerinin bu yolda yaptıkları ve yapacakları umum çalışmaları tebrik ediyoruz.

Üstadımızın “Tarihçe-i Hayat” kitabının ehemmiyetini bildiren kısa bir ifadesi:

“Tahsin’in neşrettiği “Tarihçe-i Hayat” yirmi büyük mecmua kadar faide verdi, fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine kat’iyyen merak etmesin. Nazar-ı dikkati celbettiği için, büyük bir ilânname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasılki yirmi senedir yirmi büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu. Tarihçe-i Hayat‘ın da perde altında intişarı inşâallah aynı neticeyi verecek.”(Emirdağ Lh.2 sh.235)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir