Tıpkı basım Rumuzat-ı Semaniye

Neşir Nüshası tıpkı basım Rumuzat-ı Semaniye

Rumuzat-ı Semaniye Orjinal tashih nüshası, modifiye tıpkı basım olarak Envar Neşriyat’ta çıktı.

Hayattaki Son varisin Kaleminden

Bu eser, asıl itibarı ile Hüsnü Bayramoğlu tarafında elle yazılan Metubat mecmuasıdır. Neşredilen bu Rumuzat-ı Semaniye eseri ise bunun içinden bir parçadır. Eseri yazan, Bediüzzaman hazretlerinin vasiyetinde adı geçen varislerinden hayatta kalan tek isimdir.

WhatsApp-Image-2017-03-10-at-3.46.00-PM-1Rumuzat-ı Semaniye Neden Bahseder?

Rumuzat-ı Semaniye risalesi, Kuran-ı kerimin hurufatı ve kelimatının ince esrarından bahseder. Bazı sure ve ayetlerin çok ince maanilerini ve istikbale ait ihbaratı gibi konularda da izahlar ihtiva eder. Kur’ân-ı Kerim’in tevafuk hususiyeti ile nazara tezahür eden, Kur’ân harflerinin, Kur’ânda geçen esma-i ilahiye ve tekerrür eden kelimatın gizli meziyetlerini ve intazamatını izah eden bir risaledir.

 

WhatsApp-Image-2017-03-10-at-3.46.47-PM-683x1024Tashihli neşir nüshası ne demek?

O zamandaki şartlar itibarı ile harf inkılabı ile yasaklanan Kurân ve Osmanlı harfleri yasakları döneminde risaleleri elle yazarak çoğaltan taebelerin yazdıkları nüshalar, Üstada ulaştırılıyordu. Bu el emeği göz nuru nüshalarda elbette ki beşeriyet muktezası düzeltme gereken yerler tashih edilmesi gerekmekteydi.

İşe o gayyur ve fedakar talebeler Nur Risalelerini ellerine geçen malzemelere yazıyor ve bir çoğu yine kendisi cildini kapağını yapıyordu. Sonra hem teberrük hem tashih için üstadın duasını da almak için elden gönderiyorlardı. Zira Üstad Bediüzzaman o zor şartlarda Nurlara hizmet eden bu kahramanlara, yazdıkları eserlerin sonuna yazanın adının da geçtiği bir dua yazıyor ve imzasını atıyordu.

Bazı kahraman talebeler ise ki bunların en başta gelenleri Isparta, Kastamonu, Denizli gibi nurlarda adı çokça geçen şehirler ve etraflarındaki yerlerde büyük mecmuaları elle istinsah etme şerefine liyakat kesbetmiş çok değerli nur talebeleridir. Her biri makineye, tekniğe meydan okuyan bu talebelerin yazdıkları şimdi bizere risalelerin neşrinde kaynaklık etmektedir. Zira bu eserlerde bizzat Bediüzzaman hazretleri kendisi tashihler uygulamıştır.

Tashihli Neşir Nüshaları dediğimiz bu şekilde Üstad Bediüzzaman hazretlerinin tashihinden geçen eserlerden, sayfalarında bizzat kendi kalemi ile kendisinin el yazısı ile uyguladığı tashihleri gösteren nüshalardır.

3 bin adetten fazla bu kabil nüshalardan müteşekkil bir arşive sahip olan Hizmet Vakfı, Envar Neşriyat ünvanı altında neşrettiği risalelerin neşrinde bu tashihli arşivden istifade etmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir