FETO DECCALİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

Bizlere ulaşan sahih hadislere göre yaklaşık 30 Deccal zuhur edecektir.

O otuz deccallerden birisi de hiç şüphesiz Fetullah Gülen’dir.

İşte ona dair birkaç rivayet…

1- “Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek”
Sünen-i İbn Mace,

2- “Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek” İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

3- “Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.” İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

4- “Deccalin karargâhı köşk şeklinde bir Hristiyan manastırıdır.” Müslim, hadis no: 2942.

Pennsylvania Tapınağı, Cizvit Papazlarınının binasıydı.

5- “Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.”
Müslim, hadis no: 2942.

Amerikan adasının merkezi olması bunu ifade ediyor.

6- “Deccal bütün ruhu canıyla, her şeyiyle yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.”

7- “Deccal, her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.” İbn Mace, hadis no: 4074.

8- “Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.” Ebu Davud, hadis no: 4320.

9- “Deccalin askerleri, kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen çokyüzlü münafıklar olacak.” Müslim hadis no: 2942

10- “Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak.”
(Hadis meali)
El-Fiten ve’l melahim 3/85

11- “Deccalin askerleri ona çok bağlı olacak ve bütün ruhlarıyla deccale hafiyelik yapan casuslar olacak.” Müslim no:294

Müslümanlar arasında çıkan Deccal aldatmakla iş görür..!

12- “Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin. Vallahi, kişi onu mü’min zannederek ona tabi olur. Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer.” Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319.

13- “Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin, hiçbir fayda vermeyecek, deccali yalanlayıp ona karşı mücadele verenler ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.” El- Müstedrek Ala es-Sahiheyn.

14-Tahkiki imana ermiş olanlar ‘Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü SAV bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı. Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz; bu deccal de Allah’ın cc. düşmanıdır’ diyecekler.”
El- Mervezi, el-Fiten, 2/538.

*”imanî şiddet-i zeka” İşaratul İ’caz.

15-“Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona çok hürmet edip aşırı muhabbet ve sevgisi olacak.”
el-Müstedrek, 4/507

16-“Müminler, deccalden çok büyük zarar görecekler.” İshak b. Raveheyh, Müsned, hadis no: 262

17-Deccal kendisini tabi olanları zengin edecek, uymayanları batıracak.” İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077.

18-Deccale en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak.” İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38633.

19-“Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.” İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/60.

20-“Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.” Müslim, hadis no: 2943;

21-“Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.” el-Müstedrek, 4/468

22-“İslam ümmetinden deccale tabi olanlar Kur’an’ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.” Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790.

23-“Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.” Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825

24-“Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.” Müslim, hadis no: 2940.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir