Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat Gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor; “Apaçık Kitaba yemin o...

Arkadaş! Hayat, Hâlık’ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi mevt de devam ve bekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kab...

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü vesselam'ın dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi Mevlid-i Nebevi'yi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamürrahimîn Resûl-i Ekre...

İslamiyet kolayca anlaşılabilen bir denklemden ibarettir. İmanın şartı altıdır. İslamiyet’in şartı beştir. Günde beş vakit namaz ve oruç ile hali vakt...

Neşir Nüshası tıpkı basım Rumuzat-ı Semaniye Rumuzat-ı Semaniye Orjinal tashih nüshası, modifiye tıpkı basım olarak Envar Neşriyat’ta çıktı. Hayattaki...

Hüsnü Bayram Ağabeyle Risale-i Nur’un Neşri Konusunda Bir Muhavere باسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده Muazzez Üstadımız Bedîüzzaman Said Nursî Haz...

Evvela: Aziz kardeşim selam ederim, Güney Amerika seyahatımız memulün fevkınde kıymettar hizmetlere ve Nurun fevkalde intişarına vesile oluyor diye ha...

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, Hizmet Vakfı İcra Kurulu Üyesi ve...

Risale-i Nur

  1. Hepsi

Hizmet Haberleri

  1. Hepsi
  2. Son Haberler

Mühim Yazılar

  1. Hepsi
Nur Talebelerini Şirket Gibi Yönetmek İsteyenler mi Var?

İslamiyet kolayca anlaşılabilen bir denklemden ibarettir. İmanın şartı altıdır. İslamiyet’in şartı beştir. Günde beş vakit namaz ve oruç ile hali...