TAHİRİ MUTLU(1900-1977)Tahiri Mutlu ağabeyin vefat yıldönümü, 1977 nisan ayı, 1971 de vefat eden Zübeyr ağabey ile altı sene farkla hemen hemen aynı g...

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesinden İsa Tatlıcan’ın Hüsnü Ağabey ile yaptığı röportajın tamamı yayınlandı.  -Bediüzzaman Said Nursi ile nasıl...

Üstadımızın manevi evlâdı, hizmetkârı, talebesi, vârisi hem vekil-i mutlakı ve yedi yaşından (1935 doğumlu) ta bugüne kadar seksen senedir Hizmet-i im...

Merhum Hulusi Bey’in ‘meczub’ olarak tavsif ettiği “şarklı” bir molla, “mutlak vekil ancak Allah’tır” diye, Üstadımızın bir vasiyetnamesindeki ‘mutlak...

Arkadaş! Hayat, Hâlık’ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi mevt de devam ve bekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kab...

İslamiyet kolayca anlaşılabilen bir denklemden ibarettir. İmanın şartı altıdır. İslamiyet’in şartı beştir. Günde beş vakit namaz ve oruç ile hali vakt...

Neşir Nüshası tıpkı basım Rumuzat-ı Semaniye Rumuzat-ı Semaniye Orjinal tashih nüshası, modifiye tıpkı basım olarak Envar Neşriyat’ta çıktı. Hayattaki...

Hüsnü Bayram Ağabeyle Risale-i Nur’un Neşri Konusunda Bir Muhavere باسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده Muazzez Üstadımız Bedîüzzaman Said Nursî Haz...

Risale-i Nur

  1. Hepsi

Hizmet Haberleri

  1. Hepsi
  2. Son Haberler
Tahiri Mutlu (1900 -1977)

TAHİRİ MUTLU(1900-1977)Tahiri Mutlu ağabeyin vefat yıldönümü, 1977 nisan ayı, 1971 de vefat eden Zübeyr ağabey...

Mühim Yazılar

  1. Hepsi
MUVAZENESİZ İDDİALAR – 1

Merhum Hulusi Bey’in ‘meczub’ olarak tavsif ettiği “şarklı” bir molla, “mutlak vekil ancak Allah’tır” diye, Üstadımızın bir vasiyetnamesindeki ‘m...