Üstadımız Bedîüzzaman Said Nursî hazretlerinin ve umum Nur talebelerinin mücahede ettiği zındıka ve küfr-ü mutlakın şahs-ı manevîsinin ülkemizde temsi...

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, Ramazan ayında Kadir gecesi Rahmet-i Rahmana iltica ile bu dünyadaki fani hayata veda etmiştir. Belki bir kısım kard...

Üstadımızın hemen hemen bütün vasiyetnamelerinde ismi geçen manevi evladı, varisi, hizmetkarı, talebesi, ve Afyon hapsinde kahramanca müdafaası ve Tar...

Bizlere ulaşan sahih hadislere göre yaklaşık 30 Deccal zuhur edecektir. O otuz deccallerden birisi de hiç şüphesiz Fetullah Gülen’dir. İşte ona dair b...

18-04-2021 Saat 22:30 itibariyle Üstadımız Hz. Bediüzzaman’ın son varisi Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Hakk’ın rahmetine vasıl olmuştur.  Hüsnü Bayramoğlu A...

TAHİRİ MUTLU(1900-1977)Tahiri Mutlu ağabeyin vefat yıldönümü, 1977 nisan ayı, 1971 de vefat eden Zübeyr ağabey ile altı sene farkla hemen hemen aynı g...

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesinden İsa Tatlıcan’ın Hüsnü Ağabey ile yaptığı röportajın tamamı yayınlandı.  -Bediüzzaman Said Nursi ile nasıl...

Üstadımızın manevi evlâdı, hizmetkârı, talebesi, vârisi hem vekil-i mutlakı ve yedi yaşından (1935 doğumlu) ta bugüne kadar seksen senedir Hizmet-i im...

Risale-i Nur

  1. Hepsi

Hizmet Haberleri

  1. Hepsi
  2. Son Haberler
Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin Cenaze proğramı

18-04-2021 Saat 22:30 itibariyle Üstadımız Hz. Bediüzzaman’ın son varisi Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Hakk’ın rahme...

Mühim Yazılar

  1. Hepsi
MUVAZENESİZ İDDİALAR – 1

Merhum Hulusi Bey’in ‘meczub’ olarak tavsif ettiği “şarklı” bir molla, “mutlak vekil ancak Allah’tır” diye, Üstadımızın bir vasiyetnamesindeki ‘m...